ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
   
 
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในวันที่ 15-16 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้

*กิจกรรมการกวนขนมอาซูรอ(อาซูรอแสนอร่อย)

*กิจกรรมการทำขนมหนุมานคลุกฝุ่น(ขนมโค)

*กิจกรรมหนูน้องสมมัคคี(เกมส์)

*กิจกรรมฟันสวยด้วยมือเรา

*กิจกรรมเสื้อสวยด้วยมือหนู(ผ้ามัดย้อม)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2563